Príbeh o prameni – Timrava

11. septembra 2022, mino55, Príbeh o prameni

Spisovateľka Božena Slančíková si zvolila pseudonym Timrava, podľa obľúbenej studničky v Polichne , pri ktorej sedávala a písala. V samotnom Polichne nebol nijaký väčší prameň pitnej vody. Najbližší a hojný prameň bol pod Husárovom, výbežkom Bralca, ktorý dostal názov Timrava.  Voľakedy ľudia z Polichna z tejto studničky dovážali v sudoch vodu do dediny. Pri Timravách vždy bola aj nejaká lavička, lebo na vodu sa dlho čakalo.  Na vodu v Timravách stali ľudia takmer vždy. Bolo sa tu s kým aj porozprávať a vypočuť si, čo sa stalo nové v dedine. Božena Slančíková Timrava  svojím nezameniteľným umeleckým štýlom zdokumentovala charaktery dedinčanov a ich zložitý vnútorný svet. Vďaka opisovaniu konkrétnych ľudí vo svojich dielach si užila množstvo konfliktov.

 

 

 

foto: autor