Vzbury na Slovensku – Komjatná

17. augusta 2022, mino55, Vzbury na Slovensku

Po víťaznom februári 1948 prišli komunisti s myšlienkou vytvorenia národnej cirkvi. Komunistická strana a štát zorganizovali 10. júna v tom roku Spolok, ktorému dali názov „Katolícka akcia.“ Týmto názvom komunisti zneužili celosvetové úspešné hnutie, ktoré už niekoľko desaťročí pôsobilo v Cirkvi. Bol to komunistický projekt zameraný na odtrhnutie katolíckej cirkvi v Československu od vplyvu Vatikánu

Svätá stolica túto organizáciu zakázala a dokonca jej prívržencov z radov duchovných exkomunikovala.  Svoj postoj k tejto akcii vyjadrili aj biskupi Slovenska v pastierskom liste veriacim „Hlas biskupov a ordinárov veriacim v hodine veľkej skúšky”.  Upozornili na skutočný zámer tejto „katolíckej“ – akcie. Aj napriek zákazu sa komunistom nepodarilo zabrániť prečítaniu listu v kostoloch. Vďaka odvahe kňazov odznel tento pastiersky list z kazateľníc v nedeľu 19.júna 1949. Situácia sa potom vyostrovala a mnohých kňazov, ktorí listy prečítali, navštevovali príslušníci bezpečnosti, úradníci a preto vznikali aj konflikty dnes známe ako „vzbury“.

V Komjatnej bol taktiež pastiersky list prečítaný. Veriaci potom čakali na zásah štátnej moci a strážili svojho kňaza.  Neunikol  im príchod obvodného príslušníka bezpečnosti, ktorý 24. júna 1949 hľadal kňaza. Vtedy však  spovedal vo vedľajšej dedine. Príslušník musel teda odísť. Využil prítomnosť pracovníkov správy ciest a chcel sa s nimi na terénnom vozidle  odviesť smerom na Švošov. Odtiaľto mal prísť aj kňaz Aby nedošlo k stretu so správcom farnosti, veriaci zahradili posádke cestu. Prevrátili vozidlo na bok a príslušníka bezpečnosti odzbrojili. K ďalšej konfrontácií nedošlo. Veriaci uvedomujúc si svoj čin, očakávali od štátnej moci protiopatrenia. Budovu fary začali strážiť nie len v noci, ale aj cez deň. Odpoveď nedala na seba dlho čakať. Už 29. júna o druhej hodine v noci začalo dedinu obsadzovať vojsko, príslušníci bezpečnosti s milicionármi z Rybárpoľskej fabriky. Strážna služba výstražným zvonením vyslala dohovorený signál. Ľudia sa začali hrnúť ku fare. Nie všetkým sa to však podarilo. Vojsko ako aj bezpečnosť postupne obsadzovali priestor okolo fary. Nakoniec obkľúčili celú dedinu a kostol.  Streľbou dali miestnym najavo, že to myslia vážne. Tí, čo boli zhromaždení už na fare, čakali vyzbrojení palicami, vidlami a podobne. Boli pripravení na stretnutie s ozbrojenou mocou. Dochádzalo k násilnostiam zo strany bezpečnosti a milície. Použitím obuškov sa snažili ľudí zastrašovať. Muži aj ženy sa bránili statočne. Celá táto akcia trvala do štrnástej hodiny popoludní na sviatok svätých Petra a Pavla. Výsledkom akcie boli traja zranení a 80 eskortovaných do väzenia. Dňa 27.9.1949 bola Okresnou prokuratúrou v Ružomberku vypracovaná obžaloba pre zločin vzbury na 47 obvinených osôb. Ostatní boli prepustení. Po vyhlásení rozsudkov skončilo v Ružomberskej väznici dvadsať osôb,

 

Fara s pamätnou tabuľov v Komjatnej

 

 

 

foto: autor